1. työkalu aloittaville, dataa ja visualisointeja edistyneille

Tehosta vastuullisuusdatan keräämistä toimitusketjuistasi tarjoamalla toimittajillesi ilmainen ja kouluttava työkalu oman toiminnan vastuullisuuden mittaamiseksi.

Visualisoi tulokset tiedolla johtamiseksi ja kehityksestä viestimiseksi.

iOS-Roadmap
 • Kouluttava mittaaminen

 • Tehokas raportointi

 • Visuaalinen tilannehuone

 • Alitoimittajien ketjuttaminen

iOS-Measure

Ilmainen, kouluttava työkalu oman vastuullisuuden mittaamiseen

Impact OS -alusta auttaa yrityksiä, jotka eivät ole aloittaneet vastuullisuusraportointia, mittaamaan oman toiminnan vastuullisuuden. Tämä on edellytys sille, että suuret yritykset saavat vastuullisuusdatan omista toimitusketjuista.

Toimittajan tarpeisiin luotu, kouluttava mittaustyökalu auttaa pk-yrityksiä luomaan ensimmäisen tilannekuvan oman toiminnan vastuullisuudesta sekä luo edellytykset raportoida asiakkaille.

iOS-Customers

Vaivatonta asiakasraportointia yrityksesi vastuullisuudesta

Kun olet ensin mitannut vastuullisuutesi alustalla, niin sen raportoinnista asiakkaillesi on tehty helppoa. Yhden asiakasraportin luominen tapahtuu kädenkäänteessä - parilla klikkauksella.

Voitte halutessa kannustaa toimittajianne toimittamaan teille datan myöntämälle heille raportointioikeuksia. Impact OS -alustalla oikeuksista syntyy veloitus vasta, kun data toimittajalta on saapunut teille - maksatte siis vain tuloksista!

iOS-Roadmap2

Johda, kehitä ja viesti visualisoidulla datalla

Yritysten vastuullisuusdata on usein hajallaan ja datan käytettävyydessä on parannettavaa.

Impact OS on monikäyttöinen johtamisen, kehityksen, raportoinnin, myynnin ja viestinnän alusta. Visualisoitua, dynaamista vastuullisuusdataa voidaan suodattaa eri avainindikaattoreilla ja tilannehuoneita voidaan kustomoida visualisoimaan esimerkiksi vastuullisuuden tiekarttojanne.

iOS-Suppliers

Vastuullisuusdataa ensimmäisen tason toimittajia syvemmältä

Yrityksistä tuntevat omat, ensimmäisen tason toimittajat, ja osa on aloittanut toimittajien vastuullisuuden auditoinnin. Tiukentuvat vastuullisuusraportoinnin vaatimukset edellyttävät kuitenkin suuria yrityksiä raportoimaan myös omien alitoimittajien vastuullisuudesta.

Impact OS -alusta mahdollistaa alitoimittajien ketjuttamisen ja vastuullisuusdatan keräämisen toimitusketjuista tulosperusteisesti - ota yhteyttä!

ASIAKKAITAMME

Yrityksiä, joiden kanssa olemme työskennelleet

Impact OS -alusta on kehitetty kuunnellen tarkasti asiakkaidemme tarpeita ja toiveita yli 60 asiakasprojektin aikana, minkä aikana olemme visualisoineet asiakkaidemme vastuullisuutta kilpailueduksi.

iOS-logot
MetsaBoard
TARVE

Perinteinen staattinen infograafi ei mahdollistanut tarvittavan tietomäärän selkeää esittämistä.

RATKAISU

Räätälöity visuaalinen ja dynaaminen tiekartta Impact OS -alustalla. Tiekartta kattaa tuotantolaitosten toteutetut ja tulevat toimenpiteet ja niiden vaikutuksen ilmasto- ja vedenkäyttötavoitteiden saavuttamiseksi.

TAVOITE

Tarjota faktapohjaista tietoa vastuullisuustoimenpiteistä helposti ymmärrettävässä muodossa siten, että tiekartta palvelee eri sidosryhmiä, kuten asiakkaita ja sijoittajia. Tiekartta tukee myös Metsä Boardin omaa henkilöstöä vastuullisuuskysymyksiin vastaamisessa.

Alva
TARVE

Taulukkomuotoinen tieto vastuullisuuden avainluvuista sekä tulevaisuuden suunnitelmista ei ollut käytettävää viestinnän tarpeisiin tai päätöksenteon tueksi.

RATKAISU

Visuaalinen ja interaktiivinen tilannehuone, joka koostaa useilta raportointijaksoilta asiakkaan keskeiset vastuullisuuden tunnusluvut helposti ymmärrettävään ja nopeasti käytettävään muotoon. Sen lisäksi toimenpiteet kohti hiilineutraaliutta tuotiin interaktiiviselle ja visuaaliselle tiekartalle.

TAVOITE

Kirkastaa mm. omistajille, työntekijöille sekä asiakkaille, minkälaisia vaikutuksia Alvan raportoiduilla vastuullisuustoimenpiteillä on saavutettu, sekä osoittaa ymmärrettävästi, kuinka yhtiö aikoo saavuttaa hiilineutraaliustavoitteensa. Tiekartan helppo päivitettävyys oli myös asiakkaan keskeinen sisäinen tavoite.

TYO2030
TARVE

TYÖ2030-ohjelman hankkeet käyttivät hankkeiden vaikuttavuudesta raportoimiseen Word-muotoista raportointipohjaa. Koettiin haasteelliseksi kerätä jatkuvasti muuttuvaa tietoa 30:sta jättiläismäisestä hankkeesta, ja haettiin automatisoidumpaa menetelmää tiedon keräämiseksi.

RATKAISU

Ohjelmalle kustomoitiin Impact OS -alustalle verkkolomake, minkä avulla hankkeet päivittävät omaa edistymistään. Täytetyistä lomakkeista syntyy automaattisesti hankekortteja hankkeiden viestinnän tehostamiseksi sekä dynaamisesti päivittyvää tilannekuvaa koko ohjelman edistymisestä ja vaikuttavuudesta visuaaliseen tilannehuoneeseen.

TAVOITE

Yhteistyön tavoitteena oli kehittää hankkeille osin yhtenäiset avainindikaattorit hankkeiden vaikuttavuuden raportoimiseksi, kehittämiseksi ja kehityksestä viestimiseksi.

TOIMIMME LÄPINÄKYVÄSTI JA TULOSPERUSTEISESTI

Meillä maksat vain raportoiduista tuloksista

license-key 1

Raporttioikeus myönnetään

Toimittajille lähetetään kouluttava mittaustyökalu ja raportointioikeus alustallenne, sekä asetetaan budjetti raportointioikeuksille. Teidän ei tarvitse huolehtia, kuka on toimittanut tiedon, vaan alusta hoitaa automaattisesti muistuttamisen.

todo 3

Toimittaja luo raportin

Toimittajanne käyttää helppokäyttöistä työkalua ja raportointioikeuden avulla toimittaa pyytämänne tiedot alustallenne. Saatte tiedot aiempaa tehokkaammin ja entistä useammalta toimittajalta ja alitoimittajalta.

file-download-3 1

Maksat, kun vastaanotat datan

Vasta kun data toimittajalta saapuu alustallanne, laskutusperuste raportointioikeuteen syntyy. Uusi data toimitusketjuista voidaan rajapinnalla viedä muihin järjestelmiinne rikastamaan olemassa olevaa dataanne.

RATKAISUJA MYÖS DATAN VISUALISOINTIIN

Johda, kehitä ja viesti visualisoidulla datalla

Oman toiminnan ja toimitusketjujen vastuullisuusdataa visualisoidaan Impact OS -alustalla johtamisen, kehityksen, raportoinnin, myynnin ja viestinnän tehostamiseksi.

Sen lisäksi että voit viedä dataa Impact OS -alustalta muihin järjestelmiisi, voit tuoda dataa alustalle visualisoitavaksi dynaamisessa tilannehuoneessa.

Datan visualisointi hinnoitellaan käyttäjämäärän mukaan.

iOS-Roadmap
KÄYTTÄJÄMAKSUT DATAN VISUALISOINTIIN

Skaalautuu kasvusi mukana

Freemium

0€/kk

Ensimmäiset tuloksesi

Mittaa vastuullisuutesi lähtötaso ilmaisella ja kouluttavalla työkalulla


 • Kouluttava työkalu oman vastuullisuuden mittaamiseen
 • Checkmark Mitatun vastuullisuusdatan lataaminen taulukkomuodossa
 • Checkmark Kollegoiden kutsuminen ja mittausyhteistyö
 • Omien toimittajien kutsuminen, seuranta ja aktivointi
 • Checkmark Automaattisesti päivittyvä listaus omista toimittajista
 • Checkmark Online-tuki ja -koulutusmateriaalit

Enterprise

99€/kk

Suurille yrityksille

Vastaa ensimmäisten joukossa EU:n tiukentuviin raportointistandardeihin


 • Checkmark Kouluttava työkalu oman vastuullisuuden mittaamiseen
 • Checkmark Mitatun vastuullisuusdatan lataaminen taulukkomuodossa
 • Checkmark Kollegoiden kutsuminen ja mittausyhteistyö
 • Checkmark Raportointiviitekehyksen kustomointi *
 • Checkmark Rajapinta datan viemiseen muihin järjestelmiisi *
 • Checkmark Omien toimittajien kutsuminen, seuranta ja aktivointi
 • Checkmark Rajapinta datan tuomiseen tilannehuoneeseen *
 • Checkmark Dynaaminen tilannehuone oman ja toimitusketjujen vastuullisuuden visualisoimiseksi
 • Checkmark Tavoitteet ja toimenpiteet *
 • Online-tuki ja -koulutusmateriaalit
 • Henkilökohtainen asiakasvastaava
ARTIKKELI

CSRD vyöryy vihreän tsunamin lailla

WEBINAARI

Axfoundation julkaisi ilmaisen,  kouluttavan ilmastotyökalun Impact OS -alustalla

Webinaarissa kuulet, mitä ongelmaa varten työkalu kehitettiin ja mitä hyötyä siitä on globaalien toimitusketjujen vastuullisuuden kehittämiseksi.

UKK

Jäikö jokin mietityttämään?

Mikä on Impact OS?

Impact OS on digitaalinen verkkoalusta, joka tarjoaa yrityksille työkaluja oman toiminnan vastuullisuuden mittaamiseen, raportointiin, toimitusketjujen vastuullisuuden kartoittamiseen sekä vastuullisuusdatan visualisointiin. Impact OS -alusta on kehitetty kuunnellen tarkasti asiakkaidemme tarpeita ja toiveita yli 60 asiakasprojektin aikana, minkä aikana olemme visualisoineet asiakkaidemme vastuullisuutta kilpailueduksi.

Mistä alustan hyödyt muodostuvat?

Impact OS tehostaa vastuullisuusdatan keräämistä toimitusketjuista jopa 90 %:lla nykyisiin menetelmiin verrattuna. Alusta tarjoaa pk-yrityksille ilmaisen ja kouluttavan työkalun oman toiminnan vastuullisuuden mittaamiseen, sekä pitää sisällään tehokkaan, tulosperusteisen asiakasraportoinnin työkalun, minkä avulla yritysten on mahdollista kerätä nopeasti ja kustannustehokkaasti vastuullisuusdataa toimitusketjuista - aina alitoimittajilta asti.

Mistä hinnoittelu koostuu?

Impact OS -alustan hinnoittelu koostuu tulosperusteisesta raportoinnista sekä datan visualisointiin käytettävän tilannehuoneen käyttäjämaksuista. Alustan raportointiviitekehykset ovat kustomoitavissa kertaluonteista kustomointimaksua vastaan.

Mitä tarvitsen aloittamiseen?

Impact OS -alustan käyttöönottaminen on helppoa ja vaivatonta. Oman toiminnan vastuullisuuden mittaamisen ja tulosten visualisoinnin voit aloittaa itsenäisesti. Raporttioikeuksien ja kustomointien osalta pyydämme ottamaan yhteyttä asiantuntijoihimme, jotka käyvät läpi kanssanne suoriviivaisen onboarding-prosessimme.

Tarkoituksemme on kasvattaa ymmärrystä, kuinka maailmasta tehdään kestävämpi

Impact OS -alustan kehittänyt AskKauko on vastuullisuusdatan keräämiseen ja visualisointiin erikoistunut ohjelmistoyhtiö. Tiimimme koostuu kokeneista vastuullisuusasiantuntijoista, järjestelmäarkkitehdeista ja graafisista osaajista, joita yhdistää intohimo kehittää helppokäyttöisiä ja innostavia työkaluja globaalien toimitusketjujen vastuullisuuden kehittämiseksi.

OTA YHTEYTTÄ

Yhteyshenkilömme toimitusketjujen vastuullisuuden kehittämiseen

Klaus Matilainen

Co-founder
CEO

 

+358 40 088 4732

klaus@askkauko.com 

Mikko Wahlman

Partner
Head of Operations

 

+358 50 555 2281

mikko@askkauko.com

Sami Tornikoski

Partner
Head of Sustainability

 

+358 40 533 4399

sami@askkauko.com