ImpactOS by AskKauko

Auttaa säästämään aikaa ja rahaa tiedon keräämisessä ja käsittelyssä

ImpactOS-alusta mahdollistaa lisäksi mahdollisesti ensimmäistä kertaa dynaamisella tiedolla johtamisen, raportoinnin ja viestinnän. Kustomoidaanko teillekin Tilannehuone omilla avainindikaattoreilla? Varaa 30 min demo-tapaaminen kanssamme.

Varaa demo
AskKauko Impact OS Tilannehuone

Ratkaisu: Tilannehuone

Säästä aikaa ja rahaa tiedon keräämisessä ja käsittelyssä, mahdollista dynaamisella tiedolla johtaminen, raportointi ja viestintä. Ratkaisu kustomoidaan 3 moduulista.

Impact OS Tilannehuone lomake

Lomake

Kustomoitu verkkolomake automatisoimaan tiedonkeruuta.
Mitä tietoa halutaan kerätä? Mitkä ovat tärkeimmät KPI:si?
Impact OS Tilannehuone raportti

Raportti

Itsenäisesti päivitettävä verkkoraportti tuloksien esittämiseen.
Mitä tietoa näytetään?
Impact OS Tilannehuone

Tilannehuone

Dynaaminen käyttöliittymä kokoaa tiedon johtamista ja viestintää varten.
Mitä tietoa näytetään? Miten tietoa suodatetaan?

Kenelle?

Niille, jotka kaipaavat ajantasaista tilannekuvaa rahoitettujen kohteiden, kuten hankkeet tai kohdeyhtiöt, edistymisestä ja vaikuttavuudesta.

Julkinen sektori, mm. ohjelmat, ekosysteemit, monitoimijahankkeet
Yritykset, mm. pääomarahastot, sijoitusyhtiöt

Tutustu 3 minuutissa, miten Tilannehuone auttaa julkisen sektorin toimijoita säästämään aikaa ja rahaa tiedon keräämisessä ja käsittelyssä johtamisen, raportoinnin sekä viestinnän tarpeisiin.

Tarve

Perinteinen staattinen infograafi ei mahdollistanut tarvittavan tietomäärän selkeää esittämistä.

Ratkaisu

Kustomoitu visuaalinen ja dynaaminen tiekartta Impact OS -alustalla. Tiekartta kattaa tuotantolaitosten toteutetut ja tulevat toimenpiteet ja niiden vaikutuksen ilmasto- ja vedenkäyttötavoitteiden saavuttamiseksi.

Tavoite

Tarjota faktapohjaista tietoa vastuullisuustoimenpiteistä helposti ymmärrettävässä muodossa siten, että tiekartta palvelee eri sidosryhmiä, kuten asiakkaita ja sijoittajia. Tiekartta tukee myös Metsä Boardin omaa henkilöstöä vastuullisuuskysymyksiin vastaamisessa.

Avaa tiekartta

Tarve

Taulukkomuotoinen tieto vastuullisuuden avainluvuista sekä tulevaisuuden suunnitelmista ei ollut käytettävää viestinnän tarpeisiin tai päätöksenteon tueksi.

Ratkaisu

Visuaalinen ja interaktiivinen tilannehuone, joka koostaa useilta raportointijaksoilta asiakkaan keskeiset vastuullisuuden tunnusluvut helposti ymmärrettävään ja nopeasti käytettävään muotoon. Sen lisäksi toimenpiteet kohti hiilineutraaliutta tuotiin interaktiiviselle ja visuaaliselle tiekartalle.

Tavoite

Kirkastaa mm. omistajille, työntekijöille sekä asiakkaille, minkälaisia vaikutuksia Alvan raportoiduilla vastuullisuustoimenpiteillä on saavutettu, sekä osoittaa ymmärrettävästi, kuinka yhtiö aikoo saavuttaa hiilineutraaliustavoitteensa. Tiekartan helppo päivitettävyys oli myös asiakkaan keskeinen sisäinen tavoite.

Avaa Tilannehuone

Tarve

TYÖ2030-ohjelman hankkeet käyttivät hankkeiden vaikuttavuudesta raportoimiseen Word-muotoista raportointipohjaa. Koettiin haasteelliseksi kerätä jatkuvasti muuttuvaa tietoa 30:sta jättiläismäisestä hankkeesta, ja haettiin automatisoidumpaa menetelmää tiedon keräämiseksi.

Ratkaisu

Ohjelmalle kustomoitiin Impact OS -alustalle verkkolomake, minkä avulla hankkeet päivittävät omaa edistymistään. Täytetyistä lomakkeista syntyy automaattisesti hankekortteja hankkeiden viestinnän tehostamiseksi sekä dynaamisesti päivittyvää tilannekuvaa koko ohjelman edistymisestä ja vaikuttavuudesta visuaaliseen tilannehuoneeseen.

Tavoite

Yhteistyön tavoitteena oli kehittää hankkeille osin yhtenäiset avainindikaattorit hankkeiden vaikuttavuuden raportoimiseksi, kehittämiseksi ja kehityksestä viestimiseksi.

Avaa TYÖ2030

Tarve

Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma rahoittaa suuren määrän hankkeita, joista syntyy paljon jatkuvasti muuttuvaa tietoa. Tieto hankkeiden etenemisestä ja vaikuttavuudesta haluttiin kerätä kootusti ja mahdollisimman automatisoidusti yhteen paikkaan.

Ratkaisu

Ohjelmalle kustomoitiin Impact OS -alustalle verkkolomake, minkä avulla hankkeet päivittävät omaa edistymistään. Täytetyistä lomakkeista syntyy automaattisesti hankekortteja hankkeiden viestinnän tehostamiseksi sekä dynaamisesti päivittyvää tilannekuvaa koko ohjelman edistymisestä ja vaikuttavuudesta visuaaliseen tilannehuoneeseen.

Tavoite

Yhteistyön tavoitteena oli saada tehokkaammat työkalut hankkeiden vetäjille ja ohjelmalle sekä kehittää hankkeille osin yhtenäiset avainindikaattorit hankkeiden vaikuttavuuden raportoimiseksi, kehittämiseksi ja kehityksestä viestimiseksi.

Avaa KIRAilmasto
Asiakkaan aikaa säästävä ja kustannustehokas prosessi Tilannehuoneen kustomointiin ja käyttöönottoon
Impact OS Tilannehuone prosessikaavio

Kiinteät kustannukset

15 000 €
Early Bird -hinta
Kustomoinnit ja käyttöönotto
Hyvin fasilitoitu, tehokas työpaja
Lomakkeen, raportin ja Tilannehuoneen kustomoinnit tietotarpeiden ja graafisen ohjeiston mukaan
Käyttökoulutus
100% tyytyväisyystakuu

Kuukausimaksu

249 €/kk
Kustomoitu Tilannehuoneen tietomalli
Hinta sisältää 1 admin-käyttäjätilin

Maksut lisäkäyttäjistä

29 €/kk
Admin-käyttäjätili
1 Admin-käyttäjätili sisältyy kustomoidun Tilannehuoneen tietomallin kk-maksuun

Yrityksiä, joiden kanssa olemme työskennelleet

Impact OS -alusta on kehitetty kuunnellen tarkasti asiakkaidemme tarpeita ja toiveita yli 60 asiakasprojektissa, joissa olemme visualisoineet asiakkaidemme vastuullisuutta kilpailueduksi.

Touchpoint LogoTouchpoint LogoTouchpoint LogoTouchpoint LogoTouchpoint LogoTouchpoint LogoTouchpoint LogoTouchpoint LogoTouchpoint LogoTouchpoint LogoTouchpoint LogoTouchpoint Logo
Impact OS Measure -image

Kansantajuinen, kouluttava työkalu oman vastuullisuuden mittaamiseen

Impact OS -alusta auttaa yrityksiä, jotka eivät ole aloittaneet vastuullisuusraportointia, mittaamaan oman toiminnan vastuullisuuden. Tämä on edellytys sille, että suuret yritykset voivat tehostaa alustalla ESG-datan keräämistä omista toimitusketjuista.

Kansantajuinen, kouluttava mittaustyökalu auttaa pk-yrityksiä luomaan perustan ensimmäiselle vastuullisuusraportille sekä kehittää edellytyksiä raportoida omille asiakkaille, rahoittajille ja viranomaisille.

Pyydä demoa
Impact OS Supply Chains -image

ESG-dataa toimitusketjuista automatisoidusti ja tulosperusteisesti

Kun Impact OS -alustalle on ensin luotu tilannekuva toimintanne vastuullisuudesta, on aika kutsua toimittajanne alustalle. Sama työkalu, mikä auttoi mittaamaan vastuullisuutenne, auttaa toimittajianne mittaamisessa sekä raportoinnissa.

Luo toimitusketjuja sekä kutsu toimittajia allokoimaan dataa toimitusketjuihinne. Visuaalisesta Tilannehuoneesta näette, miten toimittajienne työ kehittyy, sekä tilaatte ESG-dataa alustallenne dynaamisista dataliittymistä.

Pyydä demoa
Impact OS Visualise -image

ESG-datan visualisoinnilla strategista ja kestävää kilpailuetua

Impact OS -alustan dynaaminen Tilannehuone visualisoi oman ja toimitusketjujesi vastuullisuuden sisäisen päätöksentekonne tueksi. Tilannehuone visualisoi vastuullisuuden nykytilan ja kehityksen, sekä mahdollista ESG-datan suodattamisen valituilla indikaattoreilla.

Visuaalinen ja interaktiivinen esitysmuoto auttaa kasvattamaan ymmärrystä monimutkaisesta datasta ja informaatiosta. Data oman toiminnan vastuullisuudesta on reaaliaikaista, mikä poikkeaa täysin nykyisestä staattisesta vastuullisuusraportoinnin muodosta.

Pyydä demoa
Impact OS Roadmap -image

Vastuullisuuden tiekartat asiakkaiden, rahoittajien ja viranomaisten vaatimuksiin

Kun Impact OS -alustalle on ensin luotu tilannekuva teidän ja toimitusketjujenne vastuullisuudesta, asetetaan tavoitteet ja toimenpiteet vastuullisuuden kehitykselle. Toimenpiteiden kehitystä voidaan seurata reaaliajassa Tilannehuoneesta sekä halutessa hyödyntää dataa viestinnässä vastuullisen brändimielikuvanne kehittämiseksi.

Tiekartat kustomoidaan ja käyttöönotetaan projektimuotoisesti virtaviivaistettua prosessiamme hyödyntäen, mikä säästää osapuolien aikaa ja rahaa.

Pyydä demoa

Tulossa keväällä 2023

Uusia viitekehyksiä, joiden avulla säästetään aikaa ja rahaa vastuullisuuden mittaamisessa, raportoinnissa sekä viestinnässä. Uudet viitekehykset mahdollistavat lisäksi vastuullisuustyön johtamisen dynaamisella ESG-datalla.

Viitekehykset hiilijalanjäljen laskentaan sekä muiden vastuullisuuskäytäntöjen määrittelyyn:

Tiesitkö että...

Parhaatkin yritykset tuntevat vain 20% omien toimitusketjujen vaikutuksista - kuitenkin 90% yritysten vaikutuksista syntyvät ketjuissa.

EU:n kiristyvät velvoitteet edellyttävät suuryrityksiä lakisääteisesti raportoimaan myös omien toimitusketjujen vaikutuksista jo vuonna 2024 - tällä hetkellä ainoastaan 1% suuryrityksen kymmenistätuhansista toimittajista raportoi vastuullisuudestaan.

Varaa demo
NFRD - CSRD -flowchart

Sijoittajat hylkäävät vastuuttomat yritykset

49%

Lähes puolet kyselyyn vastanneista sijoittajista ilmaisi halukkuutensa luopua yrityksistä, jotka eivät ryhdy riittäviin toimiin ESG-asioissa.

59%

Yli puolet sanoo myös, että ESG-asioissa ei ole toteutettu toimia, minkä vuoksi on todennäköistä, että he äänestäisivät johdon palkkasopimusta vastaan, kun taas kolmasosa sanoo jo ryhtyneensä tähän toimenpiteeseen.

79%

Suurin enemmistö sanoo, että tapa, jolla yritys hallitsee ESG-riskejä ja -mahdollisuuksia, on tärkeä tekijä sijoituspäätöksenteossa.

Parhaat yritykset ovat jo uudistuneet

Kasvava tieteellinen näyttö osoittaa, että vastuulliset yritykset tuottavat merkittäviä positiivisia taloudellisia tuloksia, ja sijoittajat alkavat arvostaa niitä enemmän. Arabesque ja University of Oxford tarkastelivat kestävää kehitystä ja yritysten suorituskykyä käsittelevää akateemista kirjallisuutta ja havaitsivat, että

90%

200 analysoidusta tutkimuksesta osoittaa, että hyvät ESG-standardit alentavat pääomakustannuksia

88%

tutkimuksista osoittaa, että hyvät ESG-käytännöt johtavat parempaan toiminnalliseen suorituskykyyn

80%

osoittaa, että osakekurssien kehitys korreloi positiivisesti hyvien ESG-käytäntöjen kanssa

Voittajat osaavat vastata sidosryhmien odotuksiin

Mittaus -ikoni

Osaavat mitata oman toiminnan vastuullisuuden

Tavoitteet ja toimenpiteet -ikoni

Ovat asettaneet tavoitteet ja toimenpiteet vastuullisuuden kehittämiseksi

Viestintä -ikoni

Osaavat viestiä sidosryhmille vastuullisuustyön kehityksestä

Toimitusketju -ikoni

Tuntevat omien toimittajien ja toimitusketjujen vastuullisuuden

Varmentaminen -ikoni

Tekevät systemaattista työtä kerätyn vastuullisuusdatan varmentamiseksi

Alle 1% listaamattomista yrityksistä raportoi vastuullisuudesta, kuinka saamme 99% mukaan?

Ennen

Nyt

Vastuullisuus nähdään kulueränä.
Vastuullisuus ymmärretään investointina taloudelliseen ja operatiiviseen kilpailukykyyn.
Ei osaamista mittaukseen ja raportointiin.
Kouluttavia, kansantajuisia, jopa ilmaisia työkaluja oman vastuullisuuden mittaamiseen ja asiakasraportointiin.
Kallista ja aikaavievää.
Matala kustannuskynnys ohjattuun aloittamiseen, skaalautuva ja tulosperusteinen hinnoittelu toimitusketjujen tiedonkeruun automatisointiin.

Tämän vuoksi kehitimme Impact OS -alustan

Impact OS Ecosystem flowchart

Varmista liiketoiminnan kestävä kasvu

Aloita vastuullisuusraportointi ja vastaa asiakkaiden, rahoittajien sekä regulaation vaatimuksiin

EU:n vaatimukset yritysten vastuullisuusraportointia kohtaan kiristyvät ja edellyttävät EU-alueen pörssiyhtiöitä tuntemaan omien toimitusketjujen toimittajien vastuullisuus vuodesta 2024 alkaen. Muutos tulee toimitusketjujen kautta koskettamaan kaikkia, silti listaamattomista yrityksistä alle 1% mittaa ja raportoi vastuullisuudesta.

Baseline-pakettimme auttaa sinua mittaamaan vastuullisuutesi, tuottamaan ensimmäisen vastuullisuusraporttisi, aloittamaan asiakasraportoinnin, sekä visualisoimaan datan johtamisesi tueksi.

Tutustu Baselineen
Impact OS Measure -image

Tilaa uutiskirje

Varmista paikkasi kestävyysdatan ja visualisointien eturintamassa - tilaa ImpactOS-päivitykset, tapahtumat ja tietopaketit suoraan sähköpostiisi.

Tilaa uutiskirje

Usein kysyttyä

Jäikö jokin mietityttämään?

Mikä on Impact OS?
Mistä alustan hyödyt muodostuvat?
Mistä hinnoittelu koostuu?
Mitä tarvitsen aloittamiseen?

Tarkoituksemme

Kasvatamme ymmärrystä, kuinka maailmasta tehdään kestävämpi

Impact OS -alustan kehittänyt AskKauko on ESG-datan mittaamiseen ja visualisointiin erikoistunut ohjelmistoyhtiö. Tiimimme koostuu kokeneista vastuullisuusasiantuntijoista, järjestelmäarkkitehdeista ja graafisista osaajista, joita yhdistää intohimo kehittää helppokäyttöisiä ja innostavia työkaluja globaalien toimitusketjujen vastuullisuuden kehittämiseksi.

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilömme palveluksessanne

Klaus Matilainen
Klaus Matilainen
Co-Founder, CEO
Mikko Wahlman
Mikko Wahlman
Partner, Head of Customer Success
Sami Tornikoski
Sami Tornikoski
Partner, Head of Impact