Näin kuluttajat saadaan tekemään kestävämpiä valintoja

Toteutimme Kierrätyskeskukselle interaktiivisen applikaation, joka opastaa käyttäjiä löytämään itselleen parhaat tavat vähentää kulutuksen ympäristövaikutuksia.

Ympäristökasvatuksen pitää todentaa haasteet ja tarjota ratkaisuja

Verstailla tuotetaan vanhoista tavaroista uusia ja huolehditaan, että kiertoon kelpaava tavara ei päädy jätteeksi vaan löytää uuden kodin. Kierrätyskeskuksessa käy vieraita ulkomaita myöten tutustumassa suomalaisten tapaan toteuttaa kiertotaloutta käytännössä. Toimintaan kuuluu myös työllistämistoiminta sekä ympäristökasvatus ja ympäristötietoisuuden kartuttaminen.

Applikaatiota selaamalla selviää, että jopa 90 % luonnonvaroista päätyy jätteeksi tai polttoon. Uudelleenkäyttö, kierrätys ja kestävämmät valinnat voivat muuttaa näitä lukuja yksi vaate tai huonekalu kerrallaan.

Juuri kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisten keskuudessa uusi applikaatio on otettu hyvin vastaan, ja haaveissa on kehittää sen pohjalta jopa virtuaalinen kiertokäynti Kierrätyskeskukseen. “Kouluttajat ovat olleet tosi innoissaan, sovellusta tullaan käyttämään henkilöstön ja sidosryhmien kouluttamiseen”, sanoo Kierrätyskeskuksen viestintä- ja asiakkuusjohtaja Seija Vennervirta.

Visuaalisuuden kehittäminen lisää vaikuttavuutta

Vastuullisuusviestintä ja uudelleenkäytön tärkeydestä kertominen ovat osa jokapäiväistä työtä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksessa. Haasteena on löytää uusia ja inspiroivia esitystapoja, jotka toisivat uusia ihmisiä uudelleenkäytön piiriin.

“Tavoitteenamme on saada pääkaupunkiseudun asukkaita siirtymään kertakäyttökulttuurista kestokäyttökulttuuriin. Eli tekemään omassa arjessaan valintoja, joilla saadaan säästettyä hupenevia luonnonvaroja”, Vennervirta selittää.

Kierrätyskeskus kohtaa kuluttajia monella tavalla ja monessa paikassa. Kierrätysmyymälöiden lisäksi Kierrätyskeskuksella on mm. koulutustoimintaa. Kierrätyskeskuksen ympäristökouluttajat kiertävät kouluissa, päiväkodeissa, yrityksissä ja tapahtumissa. Myös mm. someviestintä on ahkeraa. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Facebook-sivuilla on yli 22 000 seuraajaa.

Kierrätyskeskuksen raikas ilme ja runsas materiaali tarjosivat hyvän pohjan vaikuttavuusraportin ilmeelle ja käyttöliittymälle. Uudenlainen esitystapa riemastutti kokenutta vastuullisuusviestijää.

“Sovelluksen visuaalisuus oli hienosti toteuttu, ja projektin myötä saimme paljon uusia ideoita siihen, minkälaiseen ympäristöön viestiämme voidaan viedä”, Vennervirta toteaa.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus on vuonna 1990 perustettu yleishyödyllinen yritys, jonka tavoitteena on vähentää luonnonvarojen kulutusta, kasvattaa ympäristötietoisuutta sekä lisätä osallistumisen ja työnteon mahdollisuuksia.

Kierrätyskeskuksella on pääkaupunkiseudulla yhdeksän kierrätysmyymälää sekä valtakunnallisesti toimiva verkkokauppa. Kierrätyskeskus tarjoaa monipuolista ympäristökoulutusta ja -konsultointia pääkaupunkiseudun asukkaille, ammattikasvattajille sekä yrityksille ja yhteisöille.
Avaa Impact Report