Rester hallinnoin tekstiilikuitujen elinkaarta, ensimmäisenä julkaistiin sovellus toiminnan vaikuttavuudesta

Resterin rakenteilla oleva laitos pystyy ensimmäisessä vaiheessa käsittelemään 4000 tonnia tekstiilejä. Tämä vastaa kymmenystä koko Suomen tekstiilijätevirrasta, jonka kuiduille voidaan tarjota uusi elämä polttamisen sijaan.

Tekstiilijäte muuttuu ongelmasta mahdollisuudeksi

“Tekstiilikuiduilla ei ole vielä valmiita jalostusreittejä ja niiden uusiokäyttö on niin sanotusti lapsen kengissä. Vuonna 2025 voimaan tuleva EU:n tekstiilijätettä koskeva erilliskeräysvelvoite on hyvä ottaa haltuun jo nyt. Tämä ei varsinaisesti koske yritysten poistotekstiilejä, mutta tähän on hyvä luoda yrityksille uudenlainen malli, jossa vaatekuitujen koko elinkaari on hallinnassa. Kuitu halutaan pitää kierrossa mahdollisimman pitkään, ensin vaatteina, sitten kierrätystekstiileinä ja lopuksi vaikka äänieristeinä ja komposiittituotteina”, kertoo Resterin Jukka Pesola.

Laitoksen peruskivi on muurattu Paimioon elokuussa ja koneet käynnistyvät aikataulun mukaan vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä. Alueelle ollaan kaavailtu kokonaista kiertotalouden keskittymää.

Resterin rinnalla laitoksessa toimii Lounais-Suomen jätehuollon linjasto. Kilpailun sijaan molemmilla on omat kanavansa ja kohderyhmänsä, tukemalla toisiaan laitoksen kapasiteetista saadaan paras mahdollinen hyöty.

Tavoitteet ja vaikutus ovat yritystä suurempia

Resterin ollessa yrityksenä vielä alkutaipaleella, julkaistiin tiedotteiden rinnalla Ask Kaukon Impact Storylla toteutettu verkkopalvelu. Toiminnan vaikuttavuus tuodaan esiin tavalla, joka tarttuu yrityksen visioon toimivasta ja kannattavasta materiaalin uudelleenkäytöstä mahdollisimman selkeästi.

“Meillä oli hyviä kokemuksia tämän kaltaisesta viestinnästä Pure Wasten ja Touchpointin kanssa. Miettittäessä yritykselle verkkosivuja, päätimme jättää perinteisen mallin odottamaan ja tehdä suoraan vaikuttavuuteen perustuvan sivuston, joka kutsuu kävijän mukaan meidän matkalle”, Pesola jatkaa.

Täydellä kapasiteetilla säästetään vettä 8,510,000,000 litraa

Tällä hetkellä 80% tekstiilijätteestä päätyy poltettavaksi ja jätteen määrä kasvaa. Resterin tavoite on kääntää tämä ongelma mahdollisuuksiksi. Julkaistu sivusto avaa lukujen kautta selkeän näkymän ratkaisun tärkeyteen ja todentaa 4000 tonnin kapasiteetin tuovan potentiaalista säästöä veden kulutuksessa yli 3400 olympia-altaan verran.

Vaikuttavuusraporttia tutkimalla voi tutustua laitteisiin, prosesseihin sekä kuitujen aiheuttaman ympäristöhaitan ratkaisuihin. Kuitujen jalostaminen säästää vettä ja hiilidioksidipäästöjä, samalla syntyy materiaalia paikalliseen tuotantoon ja kuitujen matkustaminen vähenee.

Sivuston tuotanto vastasi yrityksen reipasta kulttuuria

“Nyt mennään vauhdilla eteenpäin. Ideointi on kestänyt joitakin vuosia, porukka on tiivistynyt ja kun päästiin liikkeelle pyörät pyörii nyt kovaa eteenpäin. Sivusto syntyi juuri niin kivuttomasti kuin osattiin odottaan. Koronasta, lomakaudesta ja meidän tiimin pienistä resursseista huolimatta toteutus oli sujuvaa ja ollaan oikein tyytyväisiä lopputulokseen,” Pesola summaa.

Tutustu Resterin sivustoon